Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

Descoberta compromesa amb la sostenibilitat

Descoberta és una empresa que des del seu naixement ha estat molt lligada al territori, i ha basat el seu desenvolupament i creixement en la vessant més social, inicialment lligada a l'educació en el lleure, madurant en projectes culturals i de participació ciutadana. Tot això s'ha anat coent sempre des d'una visió transversal, amb la missió d’apropar els diferents col·lectius del territori català a conèixer i estimar allò que a la fi, ens uneix i ens és comú a totes.

És per això que després d'una llarga trajectòria en l'educació ambiental, un ampli contacte amb entitats locals i un alt coneixement dels diferents col·lectius del territori Penedès-Garraf, Descoberta pretén fer de nexe entre totes les parts involucrades, per fomentar l’economia circular, alhora que ajuda a donar a conèixer el valor natural i cultural d’aquesta zona.

Sent conscients que els ODS ens han facilitat diferents vies d'actuació per poder integrar coneixements, eines i recursos, cap a una direcció de justícia social, Descoberta s’entén com un projecte transversal que engloba:


Sostenibilitat, igualtat, inclusió i territori


Sostenibilitat:

 • A través de diferents activitats d’educació ambiental, apropem la sensibilització per la cura del medi ambient a tots els col·lectius
 • Utilitzem energies netes en els nostres allotjaments, i ens comprometem a fer extensives aquestes energies als diferents centres de treball
 • Fomentem l’economia sostenible consumint productes de proveïdors de proximitat


 • Igualtat:

  • Les nostres treballadores i treballadors tenen les mateixes condicions laborals així com oportunitats per eliminar la discriminació per raó de sexe
  • Treballem sobre la premissa de facilitar la conciliació familiar, adaptant els horaris (sempre que el tipus de tasca ho permet) a les necessitats individuals i col·lectives de Descoberta
  • Tot i que estem exclosos del compliment del Reial Decret 901/2020, ens comprometem el proper 2022 a crear un Pla d’igualtat per fer efectives aquelles propostes sorgides de la diagnosi d’igualtat de Descoberta

  Inclusió:

  • Col·laborem amb diferents projectes que treballen per a la inclusió dels col·lectius més desafavorits
  • El 75% dels nostres allotjaments estan adaptats per acollir persones amb mobilitat reduïda
  • Can Pere, Granja Escola, és també centre d’acollida de pràctiques de persones en risc d’exclusió social
  • Ens comprometem el proper 2022 a realitzar formacions per a les persones encarregades de RRHH en l’àmbit d’inclusió social de persones amb diversitat funcional

  Territori:

  • Fomentem la descoberta del territori, donant a conèixer el valor natural i cultural del Penedès-Garraf
  • Ajudem al desenvolupament econòmic local a través del consum de productes de proximitat
  • Treballem amb cooperatives, associacions i entitats locals que desenvolupen projectes d’ofici, educació ambiental i tradicions