Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
PETITS ESCRIPTORS

Tipus d'activitat:
Joc de pistes - Taller

Descripció de l'activitat:
Joc de cerca dels diferents materials necessaris per poder dur a terme un treball plàstic sobre l'experiència de les colònies. Treballant en petit grup, aconseguirem torbar els materials que ens permetran crear un record per a tota la classe sobre les colònies. En aquesta activitat la cooperació i el treball en equip és important per tal de poder participar tots en la dinàmica.

Espais on es pot realitzar:

- Bosc exterior.
- Pati de la casa.
- Espais interiors.