Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

Secundària


Descoberta és una empresa que es dedica a la creació, la gestió, l'organització, la dinamització, la producció i la formació de projectes relacionats amb la cultura, l'educació, el lleure, el turisme i l'esport.
Els serveis que oferim als centres educatius són l’origen i la prioritat de Descoberta.
Les activitats d’un dia, les estades i crèdits de síntesi formen part de les nostres propostes educatives.
Proposem també tallers i dinàmiques participatives als mateixos centres educatius.
També gestionem viatges de final de curs a l'estranger amb idiomes i estades culturals a les nostres comarques per a grups de fora. a través de la nostra agència de Viatges DAB (Discoveries Around Barcelona)Equip educatiu

Descoberta disposa d’un departament propi de serveis educatius dirigit per la Mireia Maluenda (Pedagoga) i la Laia Tarafa (Pedagoga) des del qual s’organitzen tots els projectes vinculats a l’escola i el món del lleure.
Conta amb un equip propi de coordinadors/es i monitors/es de lleure, dinamitzadors experts en infants i joves, animadors sociocultuirals i talleristes.
Al tenir escola de formació pròpia, posa molt en valor la formació continua dels seus treballadors.Serveis educatius

- Activitats d'un dia.
- Estades educatives i crèdits de síntesi.
- Més serveis de monitoratge.

Equips de monitors per realitzar activitats diverses relacionades amb l’àmbit escolar o amb l’educació en temps de lleure. L’empresa gestiona equips humans, que assumeixen tasques concretes, per donar la resposta més adequada a les demandes de les escoles.
D’aquesta manera, realitzem programacions especifiques, creades i dissenyades especialment a partir dels interessos dels centres, les associacions de pares i mares o d’altres institucions.

- Tallers i activitats a l’escola.
- Activitats extraescolars.
- Casals i colònies d’estiu.
- Menjadors escolars
- Monitors d’acompanyament.Objectius generals

Respecte als centres escolars:
 • Oferir un suport a la tasca dels professionals de l’educació,  escoltant, informant i proposant els diferents serveis segons l’interès de cada centre.
 • Proposar activitats per a infants i joves que confirmin i complementin el currículum escolar.
 • Adaptar la proposta bàsica d’activitats al projecte educatiu de cada centre.
 • Facilitar la relació dels centres amb empreses o entitats subjectes a oferir serveis d’interès per les escoles.

Respecte a les activitats:  
 • Dissenyar activitats adients a cada grup d’edat i als objectius educatius.
 • Tenir en compte qüestions d’organització, funcionalitat i seguretat en totes les activitats.
 • Estudiar les necessitats de cada moment per tal d’adaptar la programació a les circumstàncies, així com poder reaccionar amb eficàcia als imprevistos.
 • Oferir activitats adients i atractives per tot el calendari escolar.

Respecte a la projecció social del nostre àmbit de treball:
 • Reclamar el valor social dels professionals de l’àmbit sociocultural.
 • Oferir una proposta professional i de qualitat en un àmbit amb moltes deficiències estructurals.
 • Donar sortides laborals, experiència professional i formació a joves estudiants i professionals de l’àmbit educatiu amb poques possibilitats d’accedir a llocs de treball relacionats amb aquest món.Trets d'identitat

 • Activitats completes. Oferim una proposta d’activitats lúdiques i d’ensenyament aprenentatge especialment dissenyades i planificades per a infants i joves en etapa escolar.
 • Metodologia activa i participativa.
 • Elaborem propostes atractives i engrescadores, on els nens i nenes són els protagonistes del joc i de l’aprenentatge.
 • Professionalitat. Realitzem la nostra feina de forma acurada, seriosa i responsable.
 • Atenció a la diversitat. Volem adaptar la nostra feina als professionals de l’educació i a les diferents entitats a qui oferim els nostres serveis.Principis

 • Prendre els infants com a protagonistes, tant del procés d’ensenyament aprenentatge, com de les propostes lúdiques.
 • Plantejar les activitats escolars des d’una visió global, com un espai de convivència, joc i aprenentatge.
 • Elaborar programacions completes i equilibrades.
 • Crear elements i dinàmiques motivadores per propiciar l’aprenentatge i la participació.
 • Afavorir la convivència i la relació entre els nens/es, en la metodologia de les activitats programades i en els moments d’activitat quotidiana.
 • Treballar els hàbits i l’educació en valors, tenint en compte els trets de cada centre.
 • Afavorir la participació dels nens i nenes en totes les activitats.
 • Potenciar la creativitat i la imaginació.
 • Afavorir que cada nen/a construeixi els seus coneixements mitjançant el contacte directe amb l’entorn, l’observació, la recerca d’informació i l’experimentació.
 • Facilitar l’adquisició de nous coneixements per tal de propiciar un aprenentatge significatiu.
 • Vincular joc i ensenyament per aprendre de manera atractiva i engrescadora.
 • Tenir en compte les característiques del centre i del grup-classe.