Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

Acció comunitària
Des de Descoberta oferim diversos serveis relacionats amb la participació cuitadana, ja que creiem que amb la implicació de tots els membres de la societat, ja siguin persones individuals o entitats, podem avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte la ciutadania de manera constant i activa.

Participació i dinamització socioeducativa

Els nostres projectes socioeducatius es desenvolupen a diferents municipis del territori català, tenint la seu a Vilanova i la Geltrú sent aquesta una bona ubicació per accedir a qualsevol punt que sigui d’interès per al desenvolupament de la nostra acció social, educativa i cultural.
Es dissenyen les dinàmiques de treball incorporant una mirada creativa i innovadora a les metodologies usuals. Aquestes promouen al màxim la participació des de diversos nivells, tot defugint de tòpics, per desgranar informació certa, útil i plural.


"Dret a saber ser home i dona avui, a saber interpretar i comprendre la realitat canviant, a construir la pròpia llibertat, a progressar, a crear riquesa humana, material, cultural, cívica, associativa i solidària”

Marta Mata
Participació ciutadana Les administracions públiques o entitats socials i culturals tendeixen a consensuar decisions a partir de la participació de la ciutadania o bé dels seus socis. Fet que fa que aquests esdevinguin més forts ja que recullen en el seu treball la participació de diferents agents que aporten punts de vista diferents i sovint enriqueixen a la pressa de decisions o planificacions d'accions concretes. És per aquest motiu, que Descoberta posa a l'abast de les organitzacions les seves eines i experiència en processos participatius.

Ens basem en la metodologia participativa a on els ciutadans són el centre de l’elaboració del pla de treball i de les tasques i accions que se’n deriven. L’equip tècnic és el canal d’assessorament, acompanyament i proporcionant  eines concretes per al bon funcionament de les accions previstes.
Els participants són els agents actius en la construcció, disseny i dinamització de les sessions i accions derivades del projecte, no són agents passius i receptors, sinó que es vetlla per l’apoderament de cadascun dels membres per l’objectiu comunitari.


INTERVENCIONS 2021-2022

-Agència de Salut Pública de Barcelona, Pla d'avaluació Protegim les escoles

- Pla Estel, Pla de participació ciutadania adolescent de Barcelona

- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Procés participatiu de Soterrament de les vies del tren

- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Pla Local de Joventut

- Espai Coneix, Pla Local d'Infància al districte de Nou Barris de Barcelona

- Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Campanya sobre tinença responsable d'animals de companyia

- Fundació Francesc Farrer i Guàrdia, Pressupostos Participatius a Granollers

- Foment de la Ciutat, Recollida de propostes per la pacificació del transit a Trinitat Vella de Barcelona

- Índic, Servei de relatoria

- Índic, Pla Local de Joventut a Castelldefels

- Índic, Joc participatiu Praticipa a la Fira del Gall del Prat del Llobregat.


INTERVENCIONS CURS 2020-2021

-Índic, servei de relatoria

-Índic, participació carrer Mataró

-Foment de la ciutat, valoració super Illes Barcelona

-Agència salut pública Barcelona, Valoració del pla protegim les escoles

-Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Punts de suport Pressupostos Participatius

-Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat, Pla soterrament de les vies del tren

-Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Punts de votació pressupostos participatius barris Sant Martí i Sants

-Quorum S.L Consultors, punts de votació pressupostos participatius barri horta

-Foment de la ciutat, ampliació super Illa Barcelona

-Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, punts de recollida propostes pressupostos participatius Granollers 

-Ajuntament de Granollers, dinamització consell de ciutat 

-Índic , Fira del gall dinamització participa INTERVENCIONS CURS 2019-2020

- Ajuntament de Barcelona,  Pla de Barris  - Actuacions escolars PAM  Dinàmiques i accions per la recollida i diagnosi de les necessitats dels infants dels barris de Barcelona. 

- Ajuntament de Barcelona, Foment - Dinamització i seguiment de la prova pilot del programa  "Veïnifiquem la Plaça Sant Miquel".

- Índic, Iniciatives comunitàries Suport en la  logística  en el marc  dels debats sectorials del procés participatiu "3r cicle de l'aigua" impulsat  per l'Agència Catalana de l'Aigua.


INTERVENCIONS CURS 2018-2019

- Ajuntament de Barcelona,  Pla de Barris  - Casc Antic /Gòtic - Remodelació de la Plaça Sant Miquel.

- Ajuntament de Barcelona, Pla de Barris - Zona Nord - Posada en funcionament del bus a demanda al barri de Torrebaró.

- Índic, iniciatives comunitàries - Remodelació Parc de la República de Terrassa.

- Ajuntament de Barcelona, Pla de Barris - Ciutat Vella - Valoració de la Super Illa de Sant Antoni.

- Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia - PEB Vallcarca, Penitents i el Coll.

- Ajuntament de Barcelona, Pla de Barris - Casc Antic / Gòtic - Millorament acústic a les vivendes del barri.


INFORMADORS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Descoberta disposa de personal al servei de les administracions públiques per donar suport a les campanyes de comunicació sobre la conscienciació en àmbits com la recollida sel·lectiva i d'altres informacions relacionades amb la preservació del medi ambient, la prevenció i alerta sobre les mesures sanitàries Covid 19, la informació sobre nous elements instal·lats als municipis o canvis rellevants i enquestes sobre propostes o projectes de futur. WEB DE NOTICIES PLA DE BARRIS

Dinamització de jornades de participació La participació ciutadana tant adulta com infantil i juvenil és un valor que les societats lliures i democràtiques exerciten per tal de que els membres de comunitats diverses se sentit partícips i responsables del seu entorn més immediat així com a exercitar habilitats socials. A participar se n'ha de saber i tant sols hi ha una manera d'aprendre'n: Participant! A partir d'una llarga trajectòria de diferents jornades de participació Descoberta proposta diferents dinàmiques adreçades a diferents col·lectius amb aquest objectiu, apropar la participació a tots i totes. Partim de dinàmiques lúdiques, engrescadores i que provoquin a la reflexió i creació d’opinió personal tot promovent el diàleg i si s’escau concretant accions per al desenvolupament d’un pla més general.
Les jornades són flexibles i canviants segons els interessos, aportacions i creació d’idees que succeeixen en els debats per arribar al consens i que tots/es els participants se sentint partícips de la mateixa realitat per a crear accions concretes i valuoses.
Oferint la transmissió d’informació, promovent el pensament crític, l’escolta tolerant, la consciencia d’un mateix i del seu entorn i el debat respectuós.
Promovent el compromís dels participants amb el procés i amb el que es derivi d’aquest.
Partim sempre de les experiències dels participants i de la realitat concreta d’aquests, per generar un procés creatiu de reflexió i anàlisis sobre temes concrets per tornar a la realitat amb noves eines i idees per actuar en relació a aquesta.
En col·laboració amb ÍNDIC, iniciatives comunitàries, empresa de referència en l’àmbit d’elaboració de plans i de la dinamització de processos participatius, hem desenvolupat diverses jornades de dinamització participativa en diverses edicions de l’acció PRATICIPA dins del marc de la mostra d’entitats de la Fira del Gall del Prat del Llobregat. En el marc educatiu també hem col·laborat amb diverses dinamitzacions de participació a instituts del Vallès, així com jornades per als delegats del consell escolar de Montcada i Reixac.


DINAMITZACIONS PARTICIPATIVES 2020/2021

-Ajuntament Calafell - Tallers i monogràfics per joves
-Lleureka Masnou - Dinamització espectacle infantil fira de Nadal
-Lleureka Masnou - Dinamització espectacle infantil Castanyada 
-Ajuntament de Ripollet - Fira Viinifantil, Festa Major
-Ajuntament d'Olivella - Activitats Fira de tardor 
-Associació Modiband - Dinamització el meu primer festival
-Fundació Marta Mata - Dinamització Casal Social Anxanetes 


DINAMITZACIONS PARTICIPATIVES 2019/2020

-Ajuntament de Santa Oliva - Tallers familiars Festa Major
-Foment de la ciutat - Activitats infantils dia sense cotxes Barcelona
-Ajuntament de Calafell - Activitats Pla entorn Cofraria P2 i P3
-Ajuntament de Calafell - Dinamització Espai jove de Calafell i Segur de Calafell
-Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Consergeria del centre Cultural El Local
-Ajuntament de Sant Pere de Ribes - suport de consergeries i punts informatius en fires i festes
-Ajuntament de Cubelles - Fira de la Verema
-Ajuntament de Ripollet - Fira Viinfantil Festa Major
-Associació Modiband - Dinamització El Meu Primer Festival
-Ajuntament de l'Arboç - Dinamització ludoteca a la Biblioteca
 

DINAMITZACIONS PARTICIPATIVES 2018/2019

- Ajuntament de Sant Pere de Ribes -  Eleccions als centres educatius de primària dels membres del Consell d'Infants de Sant Pere de Ribes
- Ajuntament de Montcada i Reixac - Eleccions als centres educatius de primària dels membres del Consell d'Infants de Montcada i Reixac
- Ajuntament de Montcada i Reixac - Diada participativa dels Drets dels Infants a Montcada i Reixac
- Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Manifest dels Drets dels Infants a Sant Pere de Ribes
- Índic, iniciatives comunitàries - Praticipa 2018 - Joc de participació ciutadana a la Mostra del Gall del Prat del Llobregat 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Projecte Antena - Jornada de participació per a delegats dels centres de secundària de Vilanova i la Geltrú


CAMINS ESCOLARS

Els Camins escolars s'inspiren en la Carta Europea dels Drets del Vianant, establerta pel Parlament Europeu l'any 1988, i en el moviment Car Free Cities, promogut per la Comissió Europea l'any 1994 que busca recuperar l'harmonia entre les persones i la ciutat sense dependre de l'automòbil.
Són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d'accés als centres escolars perquè els infants puguin anar sols a l'escola fomentant així una activitat física diària que ajuda a disminuir l'obesitat infantil i potencia la seva autonomia personal. Es tracta d’una iniciativa que pretén promoure i facilitar que els infants vagin a l'escola en modes de mobilitat activa (a peu, patinet i bicicleta) i de manera autònoma, sense l’acompanyament d’adults. Al mateix temps, el projecte de Camí escolar també busca contribuir a recuperar l’espai públic com a lloc de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència.
La proposta metodològica de Descoberta  per a la creació dels camins escolars es basen amb un estudi previ, un procés de participació on a banda dels infants i les families hi participen altres ciutadans del municipi implicats com comerciants trasnportistes, servidors públics i un seguiment acurat del procés de creació. 


Equipaments A Descoberta treballem des de la conceptualització dels espais, fins a la seva gestió diària.

Sigui quin sigui el punt on comença la nostra tasca en un equipament, aportem el nostre tarannà adaptant-nos al màxim a les necessitats de cada espai i dels seus gestors, amb un seguiment proper i exastiu del seu desenvolupament que caracteritza la nostra proposta de proximitat.

Apliquem els nostres coneixements i experiències transversals a cada tipus de projecte, donant una visió nova i diferent per a facilitar la consecució dels objectius pre-establerts.

Som atents amb els usuaris i compromesos amb els projectes, i ens motiva molt treballar per que els equipaments esdevinguin xarxa i arrels del territorioi no quedin com a espais isolats i independents del seu entorn.

Centres cívics, casals, espais joves, ludoteques, equipaments ambientals, albergs, cases rurals


 • Casal de joves de Calafell – Gestió del servei de dinamització juvenil.
 • Centre Cívic Valldemar – Gestió integra dels serveis socioculturals, de restauració i de manteniment.
 • Fundació Marta Mata – Suport en l’organització d’esdeveniments i manteniment.
 • La Torre de Begues – Restauració i manteniment de l’Alberg (Programa CEAR d’acollida de refugiats).
 • Ludoteca l’Arboç – Dinamització de l’espai de ludoteca de la biblioteca de l’Arboç.
 • Espai ambiental Cuabarrada Castellet – Conceptualització i creació de contingut de l’espai educatiu de l’equipament.
 • Casa de colònies Can Foix – Gestió integra
 • Cas de colònies Cal Mata – Gestió integra
 • Casa de colònies Mas d’en Pedro – Dinamització dels serveis educatius
 • Casa de colònies Can Pere – Dinamització de serveis educatius


BAR O ESPAI SOCIOCULTURAL?

Molts equipaments municipals que haurien de ser espais socioculturals han esdevingut espais de trobada basats en la restauració, com demostra el fet que en molts casos qui porta l’espai son persones o empreses dedicades només a la hosteleria sense base sociocultural que permetin el desenvolupament de projectes de cohesió veïnal. Molts municipis també, promouen aquest tipus de gestió al fet que cedeixen l’espai a canvi de la gestió del bar.

Espais que haurien de servir per a cohesionar, crear xarxa, donar veu als veïns, formar, en definitiva, ser centres d’acció social o centres cívics, com es donen en grans poblacions, acaben sent només “el bar del poble” en municipis petits. Pot ser diferent? De de Descoberta creiem que si, que amb un bon projecte i amb la implicació del municipi, aquests espais poden esdevenir veritables espais de transformació social.

Consulteu la nostra proposta genèrica per al vostre municipi

dinamització@descoberta.cat

Consells d'infants

Els Consells Municipals dels Infants són òrgans consultius del mateix Ajuntament d'un Municipi. Nens i nenes dels centres educatius del municipi surten escollits pels seus companys per ser els representants dels infants de la ciutat o vila. Aquests treballen per aconseguir objectius concrets sobre encàrrecs fets per l'Ajuntament amb el fi de millorar aspectes concretes d'importància infantil o juvenil. Descoberta a partir de dinamitzadors experimentats i amb moltes eines de participació i educatives, acompanya al Consell d'Infants a organitzar-se, planificar-se, analitzar la realitat i concretar decisions i accions per la millora de la comunitat infantil i juvenil d'un municipi.

Entenem el Consell Municipal dels Infants com un com un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes d’un municipi.
El projecte posa en alt valor l’acció i implicació de l’Ajuntament en atribuir l’alta importància i capacitat als seus ciutadans més joves, vinculant-lo amb diferents accions concretes del territori i creant xarxa associativa, participativa, democràtica i cívica.
El procés participatiu amb el que està immers, garanteix la continuïtat del tarannà participatiu dels infants dins del seu municipi.
Així concebem el projecte en relació amb totes les accions que se’n deriven, comunicant els diferents agents, donant protagonisme als infants i acompanyant-los en el seu camí de participació, autonomia i gestió. Les dinamitzacions portades a terme per el nostre equip pretenen clarificar i acompanyar als infants en el seu procés de participació, de forma motivadora i assertiva. Fent de l’acció de participar un valor i un dret per tal de conviure i construir la comunitat pensada per a tots i amb tots.
En relació al Pla de treball, el Consell d’infants ha de comptar amb autoorganització i autonomia. La seva principal tasca és la d’opinar i fer propostes sobre qualsevol tema relacionat amb la ciutat, a través de l’elaboració d’un pla de treball escollit pels propis infants; també opinar sobre les propostes d’altres estaments o entitats (treball en xarxa, tallers de participació), oferir-los assessorament i valorar-ne les propostes.


Actualment Descoberta dinamitza varis Consells d’Infants:

 • Consell d'infants de Tarragona
 • Consell d'infants de Cunit 
 • Consell d'infants a Montcada i Reixac 
 • Consell d'infants de Sant Pere de Ribes 
 • Consell d'infants i joves a Lliça de Vall
 • Consell d'infants i joves de Santa Maria de Montbui
 • Consell d'infants de Sant Cugat de Sesgarrigues 
 • Consell de joves de Cunit
 • Consell d'adolescència Piera


No dubteu en demanar més informació, també podeu contactar amb els responsables municipals dels diferents consells per a referències. 


PROGRAMA  D'ACCIÓ MUNICIPAL. Ajuntament de Barcelona

Durant el curs 2019/2020, Descoberta ha dinamitzat per a més de 25 centres escolars  diverses jornades participatives en relació al programa d'acció municipal, que té com objectiu fer partícips a les nenes i els nens de la ciutat en l'establiment de les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l'acció de govern. Una gran oportunitat per a donar veu als infants mitjançant un seguit d'accions i jornades enmarcades dins del marc escolar i amb la complicitat dels mestres.

Espais joves i tallers temàtics per a joves Descoberta proposa recursos lúdics, educatius i socials amb format de tallers per tal d'enriquir les programacions dels espais juvenils. Els tallers aporten eines, diversificació i formació continuada als usuaris dels espais juvenils oferint també aire i mirades noves als educadors d'aquests espais. La nostra experiència en la gestió d'espais joves ens aporta una proximitat als diferents educadors d'aquests espais, comprenent molt bé la feina que s'hi fa, la flexibilitat i les habilitats per acompanyar als joves en el seu oci i formació.

Entenem el servei dels Espais Joves com un punt de trobada entre els joves de la població, així com, un espai obert de referència per aquests. En aquests espais els joves trobaran un ambient de confiança que els hi pot aportar; orientació, acompanyament i assessorament amb tot allò que puguin requerir.
Crear i vetllar perquè el servei sigui un espai d’intervenció socioeducativa que parteixi de les inquietuds i necessitats reals dels joves del municipi. Ja siguin aquestes; generals, específiques, individuals o de grup.
Treballar en equip amb el departament de joventut del municipi i d’acord a tot el Pla de Joventut municipal, per tal d’enriquir la proposta d’oferta i crear vincles entre els joves de tot el territori.
L’objectiu principal es el de donar cobertura als diferents projectes que es desenvolupen en aquesta matèria des del departament de Joventut, en els àmbits de lleure, acompanyament acadèmic, assessorament en el procés de desenvolupament personal integral, formació, treball, sanitat... facilitant la interrelació amb els departaments municipals corresponents.
Contem amb un gran ventall de propostes de tallers temàtics per a joves, aquests es poden portar a terme tant als diferents espais juvenils com ens els instituts de secundària.

Tallers temàtics

Tallers de salut i coneixement del cos:

 • Ioga
 • Autodefensa femenina
 • Esgrima
 • Cuina original, saludable i variada
Tallers tecnològics i de xarxes socials:
 • Fes-te el millor SELFI
 • Creació de material audio-visual de temàtica social

Tallers d’expressió corporal i artística:

 • Jocs de veu i musicals
 • Danses tradicionals
 • Customització de roba
 • Maquillatge fantàstic
 • Màscares
 • Estampació de samarretes
 • Grafittis
 • Mobles amb palets

Tallers de cooperació i cohesió:

 • Dinàmiques Team Building
 • Jocs de rol en viu sobre temàtiques socials
 • Jocs de taula
 • Joc de cooperació per assolir un objectiu comú

Tallers formatius en l’àmbit socio-educatiu:

 • Curs de pre-monitors
 • Curs homologat de monitor/a de lleure
 • Curs homologat de director/a de lleure
 • Atenció al públic en equipaments de lleure
 • Creació d’entitats de lleure
 • Teatralització i conta-contes
 • Resolució de conflictes i comunicació assertiva
 • Diversitat múltiple i adaptació educativa
 • Creació de projectes educatius
 • Primers auxilis en el món del lleure

Descoberta, mitjançant concurs públic, ha estat l’escollida per gestionar els serveis de dinamització del casal de joves de Segur de Calafell.

Pàgina web de Joventut Calafell

Participació ciutadana
Dinamització de jornades de participació
Equipaments
Consells d'infants
Espais joves i tallers temàtics per a joves